Obsługa techniczna nieruchomości

Opis usługi

Przyczyniamy się do poprawy stanu technicznego oraz komfortu użytkowania powierzonych nam nieruchomości

-nadzór nad sprawnością techniczną wszystkich instalacji i urządzeń oraz stanu technicznego budynku

-kontrole i okresowe przeglądy

-nadzór nad podwykonawcami i odbiór prac

-bieżące prace konserwacyjno-naprawcze

-obsługa mediów

-konserwacje wszystkich instalacji

-prace remontowo-budowlane

-całodobowa gotowość pogotowia technicznego do interwencji w razie awarii

Podsumowując wszystkie nasze działania mają na celu utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym,
szybko i sprawnie rozwiązywać problemy, usuwać wszystkie awarie i usterki oraz ograniczać ich skutki.
Działanie prewencyjne przyniesie wiele korzyści w przyszłości, a wprowadzanie praktycznych udoskonaleń i zmian przyczyni się do zoptymalizowania kosztów utrzymania oraz zaowocuje wzrostem
wartości nieruchomości.

Galeria